Satış tutundurma, halkla ilişkiler, reklam, kişisel satış gibi pazarlama iletişimi uygulamaları içinden en hızlı uygulanabilen ve sonuç alınabilen bir faaliyettir.Amaç, tüketicilerin ürünü denemelerini ve satın alma kararının hızlı ve yüksek miktar olmasını sağlamaktır.

Satış tutundurma, satışların artırılması , hem mevcut hem de potansiyel müşterilerin daha fazla ürün almasına yönelik yapılan çalışmalardır. Sadece nihai tüketicileri hedeflenmez. Aracılar, bayiler , satış ekipleri üzerine de hedeflenmektedir.

Reklam, halkla ilişkiler ve kişisel satış gibi tutundurma karması elemanlarına göre kısa dönemli ve hızlı sonuç alınabilmektedir. Diğer yöntemler için yüksek bütçeler gerekmesi ve ölçmenin kolay olmaması nedeniyle, işletmeye hemen sonuç verememektedir.

Kullanım amacı; ekonomik durgunluk, nakit ihtiyacının karşılanması, stokların azaltılması, rekabetin dengelenmesi gibi talepler nedeniyle tercih edilmektedir.Diğer bir amaç ise; tüketicilerin satın alma oranını ve sıklığını arttırmaktır. Kullanım sıklığının artırılması, ürünün farklı amaçları için kullanabileceğini vurgulanmasıdır.

Reklamla satış tutundurma arasındaki yaklaşım farkı reklamın tüketicilere satın alma için neden vermesi, tutundurma ise satın almayı teşvik etmesidir.

KOTLER

Satış tutundurma ile tüketiciler sadece deneyim yaşadıkları zaman değil, farklı bir ortamda satın almak üzere hedeflenir.Tüketiciler ürünü bir kez satın alırsa ileride de alma ihtimali söz konusu olacaktır.

Satış Tutundurmanın Faydaları

 • Satış gücüne destek olur.
 • Müşterilerin plansız satın almalarını sağlar ve satın alma sıklıklarını arttırır.,
 • Satın alma eyleminin hemen gerçeklemesini sağlamaya yöneliktir.
 • Ürün ve markayı güncel tutar, farklılaşmaya destek olur.
 • Küçük işletmelerin rekabet düzeyini yükseltir.
 • Marka bağlılığının kırılmasına yardımcı olur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler :

 • Uygulanma süresi fazla olmamalıdır. Sürekli yapıldığı taktirde, tüketicilerde fiyat ya da kampanyalarla ilgili beklenti olmaktadır.
 • Tek başına kullanılmamalı, diğer tutundurma karması elemanlarıyla desteklenmelidir.
 • Yeni müşteri kazanma üzerinde çok etkili değildir.
 • Pazarı sürekli daralan ve ürün yaşam eğrisinin son dönemlerine gelmiş ürünler için fayda sağlamamaktadır.

Satış Tutundurma Araçları

 • Fiyat İndirimleri
 • Kuponlar
 • Para İadeleri
 • Alışveriş Kartları
 • Paketleme
 • Örnek ürün dağıtımları (ürün numunesi)
 • Süreklilik programları
 • Armağanlar
 • Hediye pulları
 • Yarışma ve çekişler
 • Satış noktası malzemeleri (aracılara yönelik)
 • Ticari indirim ve bayi toplantıları (aracılara yönelik)
 • Satış yarışmaları ve toplantıları
 • Kataloglar ve broşürler
 • Promosyon ürünler