Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), kurumun ve toplumla ilgili grupların ekonomik faaliyetlerin sosyal ve çevresel etkilerine yönelik iletişim süreci olarak tanımlanır.

 • Kurumların uzun dönemli stratejik çıkarlarıdır.
 • Yasal sorumluluğun ve diğer kurum faaliyetlerinin negatif etkilerinin ortaya çıkaracağı riskleri azaltır.
 • Kurumların marka imajı ve kurum tanınırlığını korur.
 • Yüksek moral ve motivasyon sağlar, değerli çalışanları elde tutabilmek için kuruma fırsat yaratır.
 • Evrensel değerlere, sosyal iletişimin temel değerlerine ve kurumun değerlerine göre bir işi gerçekleştirmek için yapılacak en doğru şeydir.

Kurumsal sosyal sorumluluğun faydaları :

 • İyi niyeti geliştirmek.
 • Müşteri sadakatini artırmak.
 • Bağlantılı kurumlar için fayda sağlamak.
 • Çalışan sadakatini artırmak.
 • Perakende satışları arttırmak.
 • İtibarı oluşturmak ve geliştirmek.
 • Rekabet avantajı oluşturmak.
 • Pazar fırsatı yaratmak.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) , başarılı iş sürecinde toplumu pozitif yönde etkileyen amaçlarla “üç kar hanesi olarak bilinen kurumun sosyal, çevresel ve finansal başarısına odaklanır.Kurumsal sosyal sorumluluğun temelinde, toplumdan aldığını topluma kazandırma anlayışı ile birlikte, kurumların, topluma ve elbette iç hedef kitlesi olan çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirme ve bu yolla da itibar yaratma bilinci yatmaktadır.

Sosyal sorumluluk uygulamaları 1980’lerden sonra gündeme gelmiş, ülkemizde ise 2000’lerin başından itibaren kendini gösteren sosyal sorumluluk düşüncesi; özellikle büyük kurumların ve kuruluşları, toplumsal sorumluluğu yüksek olan bir kurumsal vatandaş imajı yaratmalar için yarışır hale gelmiştir.

İşletmelerin faaliyette bulunduğu çevresindeki çıkar grupları ile arasındaki faaliyetlerin etkileşimi sonucu yarattığı meselelerden ortaya çıktığı görüşündedir.

(Davis, K,1997: 47)

Doğal çevreyi koruma, müşterilerin dikkate alarak kaliteli ve güvenli ürünler sunma, sağlıklı,güvenli ve huzurlu çalışma ortamı oluşturarak çalışanların iş kazalarına ve mesleki hastalıklara uğramasını önleme, kurumu ortaklarının haklarını koruyacak ve yatırımları karlı kılacak bir şekilde yönetme faaliyetlere ilişkin doğru bilgiler sunma ve toplumun refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunacak eğitim,sağlık ve sanat etkinliklerini destekleme gibi konular kurumlar için KSS kavramı içinde değerlendirilmektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluktaki temel amaç, kurumsal sosyal sorumluluğun kar maksimizasyonunun ötesinde toplum için bir takım sorumluluklar almaktadır.Çok büyük kurumlar, gücü kontrol ederler, çalışanların, müşterilerin ve hissedarlarının hayat kalitesini etkiler.Tek bir kurumsal karar bile, binlerce insanın hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirebilir.