Kurumsal İletişim,bir kurumun çeşitli bölümleri arasında her türlü bilginin paylaşımının, bu paylaşım süreci içinde kullanılan mesaj biçimini, teknik ve yöntemleri içermektedir.

Rekabet avantajını geliştirmek için çeşitli kitlelerin etkilendiği, kurumun iletişiminde kullanılan stratejik yönetim sürecidir.Kurumsal markaya ya da birden fazla ürün markasına bağlı olan mesajların hedef odaklı aktarımıdır.Kurumun alıcılarının yanıtlarını ortaya çıkarmayı amaçlar.

Kurumlarda yönetim fonksiyonlarının (planlama,örgütleme,denetim vb.) işleyişi, kurumun dış çevresinden alınan çeşitli girdilerin(bilgi,işgücü,teknoloji vb.) elde edilmesi kurumsal iletişimin işlerliği ile sağlanabilmektedir.Diğer bir ifade ile, bir kurumun iç ve dış çevresi ile sürekli etkileşimini sağlayan dinamik bir özellik taşımaktadır.

Kurumsal iletişim günümüzde basınla ve medyayla ilişkiler ya da prezentabl çalışan ve müzakere becerisine sahip kişilerin yaptığı basit bir iş olarak görülmektedir.Gerçekte, hem iç müşterilerle hem de dış müşterilerle iletişimi kapsayarak tüm organizasyonu içeren ve daha yaygın bir iletişim yapısının önemini ifade etmektedir.

Halkla ilişkiler, medya ilişkileri, kriz iletişimini, kurumsal vatandaşlığı, itibar yönetimini, yatırımcı ilişkilerini,çalışan ilişkilerini, hükümetle ilişkilerini,yönetim ve örgütsel iletişimi, kurumsal marka ve imaj inşasını ve reklamı kapsayan yaygın bir ifade etmektedir.Kurumsal iletişim uygulamaları, dünya çapında profesyonel programların gelişimi için bazı çıkarımlara sahiptir.

Kurumsal İletişim Uzmanı Görev Tanımı

 • Şirketin paydaşlarına yönelik iletişim hedeflerine ulaşabilmesi için iç ve dış iletişim stratejilerini belirlemek, geliştirmek ve yürütmek.
 • Daha az ya da daha fazla başarı için kurumsal beklentiler.
 • Kurumun yönetimini ve CEO’nun düşüncesi olarak kurumsal iletişim yöneticisinin itibarı.
 • Yerel çalışmaların küresel etkisi ve küresel çalışmaların yerel etkisini anlamak.
 • Medya ilişkilerinin daha stratejik olmasını sağlayan daha fazla açıklık ve şeffaflık için talep.
 • Kurumun iyi bir kurumsal vatandaş olması ve para kazanması için beklenti.
 • Kurumsal iletişim profesyonelleri için küresel terörizmin kriz iletişim planını zorunlu kılma gerçeği.
 • İtibar yönetimi için en iyi uygulama stratejisi olarak şeffaflığı anlamak.
 • Kurumsal iletişim için ana beceri olarak yazma belgesi.
 • Kurumsal marka itibar çalışmalarını yürütmek.
 • Kurumsal iletişim ve işveren markası stratejilerinin geliştirilmesinde rol almak ve yürütmek,Şirketin sosyal medya hesaplarının, web sayfasının kurumsal iletişim stratejisi doğrultusunda yönetilmesini desteklemek.

Yukarıdaki maddeler stratejik yönetimin işlevi olarak kurumsal iletişimi teyit eder niteliktedir.Güçlü bir kurum kültürünü,uyumlu kurum kimliğini, kurumsal vatandaşlık sorumluluğunu basınla uyumlu ve profesyonel ilişkiler ve kriz planlamasını destekler; aynı zamanda iletişim teknolojilerinin önemini göz önünde bulundurarak küresel iletişime yönelik çalışmalara yeni açılımlar sunar.

Yorumlar

yorumlar