Kurumsal iletişim fonksiyonlarını, pazarlama iletişiminden halkla ilişkilere, medya ilişkilerinden itibar yönetimine kadar çeşitlendirirken, bazıları fonksiyonlar arasına yönetim iletişimi gibi fonksiyonlarda dahil eder.

Kurumsal iletişimin fonksiyonları şu alt başlıklardan oluşur:

 • Kimlik, imaj, itibar
 • Kurumsal reklamcılık ve savunuculuk
 • Medya ilişkileri
 • Pazarlama iletişimi
 • İç iletişim
 • Yatırımcı ilişkileri
 • Topluluklarla ilişkiler ve kurumsal vatandaşlık,
 • Sosyal sorumluluk
 • Hükümetle ilişkiler
 • Sorun yönetimi ve kriz iletişimi
 • Halkla ilişkiler
 • İtibar yönetimi