Kurumsal iletişim bölümü, bir şirketin işleyişinde önemli bir rol oynamaktadır.Medya röportajlarının hazırlanmasına, yatırımcılara ve çalışanlara ulaştırılacak mesajlar geliştirmelerine yardımcı olur ve şirketleri paydaşları ile iletişimin en üst seviyesinde tutmaları için yeni girişimler önerir.

Medya ilişkileri çalışmaları, haber bültenlerinin yazılması ve dağıtılmasını ve medya sorgularına cevap vermeyi içermektedir.Kurumsal iletişim bölümü, etkinliğin planlanması, etkinliklerde sergilenecek afiş ve diğer grafiklerin düzenlenmesi, medyaya dağıtılmak üzere bilgi paketlerinin hazırlanması ve yöneticilerin haber konferanslarında konuşmalarını hazırlama da dahil olmak üzere haber konferanslarına yönelik tüm planlamayı denetler.

Kurumsal iletişim departmanı, medyanın şirket hakkında ne söylediğini görmek ve yanlış bilgilendirmeye yönelik stratejiler geliştirmek için gazeteleri, televizyon haberlerini ve internet gündemini takip eder.

Kurumsal iletişim ayrıca, bir şirketin web sitesini ve sosyal medya varlığını yönetir; bunlar arasında, müşterilerin şirket hakkında sosyal ağ web sitelerinde neler söylediğinin izlenmesi ve yanlış yayınlara veya bilgi isteklerine yanıt verir.

Şirketin itibarını tehdit eden bir olay ortaya çıktığında, kurumsal iletişim krizleri yönetmede CEO’lara ve kıdemli liderlere danışman olarak işlev görürler.

Kurumsal İletişim, bütünü kapsayan bir şemsiye terim olarak kurumun tüm içsel ve dışsal iletişim faaliyetlerini bir araya getirme ve tek elden yönetme çalışmasıdır.

Christensen