Kurum içi iletişim doğru ve planlı uygulandığında, çalışanların sadakatini, işlerine gösterdiği özeni ve performansı arttırdığı bir gerçektir. Kurum çalışanları sadece emir uygulamakla görevli değildir. Becerilerini, yeteneklerini ve hatta kendilerini ifade edecek imkanlar sunulmalıdır. Çalışanlara aitlik hissi verilmeli, kurum hakkında gelişmelerden haberdar edilmeli, şirketin amaç ve hedefleri açık bir şekilde ifade edilmelidir.

Yüksek dayanışma ve koordinasyon, çalışanlar arasındaki uyum, iyi ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi ancak iletişim ile mümkündür. İletişim sayesinde oluşturulacak kurumsal uyum ve etkileşim, üretim ve hizmet unsurları arasında güçlü bir bağ oluşturacak ve kurumsal etkinliği artıracaktır.

İç iletişim ciddi bir iştir. Gönderilmek istenen mesaj karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığı test edilmelidir.Fonksiyon olarak düşünülmeli ve organizasyon tüm departmanlar tarafından desteklenmelidir.

Çalışanların her biri kurumun gönüllü halkla ilişkiler elçileridir. Bu yüzden yönetimin kendileriyle ilgilediğini ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını hissetmeleri gerekir.İç iletişim planlarken; ” Çalışanlarınıza ne vermeyi taahhüt ediyorsunuz? sorunun cevabı iç iletişim planınızın temeli olmalıdır.

Hemen hemen işletmede yapılan benzer hatalar sağlıklı bir iç iletişimi engellemektedir. “Sorunu ilgilere aktardık, ben biliyorsam herkes biliyordur, bilinmesi gereken herşeyi söyledim” tarzında yöneticilerin ilgisiz ve ciddiyetsiz davranışları kurum içi iletişimin istenilen hedefe ulaşmamasını sağlamaktadır.

Her bireyin olayı algılama ve yorumlama tarzı farklıdır. Önemli olan konular tekrar edilmeli, anlam kargaşasını engellemek için gerekirse kararlar yazılı olarak sunulmalıdır.Silsile yoluyla duyurulan kararlar en alt çalışana gelene kadar değişiklik göstermektedir.Çünkü; CEO’dan yöneticiye, yöneticiden bölüm şefine oradan alt kademe personele gelene kadar paylaşılan mesaja yorumlar eklenmesiyle mesajın etkisi azalmış olabilir.Bu yüzden iletişim sık sık tekrarlanmalı ve test edilmelidir.

Kurum İçi İletişimin Amaçları

 • Saygın bir atmosfer yaratmak,
 • Çalışana birer üye gibi davranmak ve BİZ olma duygusunu hissettirmek,
 • Kurumsal sadakati gerçekleştirmek,
 • Söylentileri dinlemek,
 • Çalışana kendisi içinde uygun zaman yaratmak.

Kurum İçi Gerçekleştirilen İletişim Faaliyetleri

 • Duyuru, Bildiri, Genelgeler
 • e-posta ve mektuplar
 • İç iletişim dergileri
 • Posterler, broşürler
 • CEO Blogu
 • İletişim panoları
 • Intanet, portal
 • Vizyon toplantıları
 • Townhouse/iletişim toplantıları
 • “Kapım Açık” “Söz sizde” toplantıları
 • Planlı kutlamalar
 • İletişim Elçileri
 • Ödül ve motivasyon programları
 • Eğitim/seminerler
 • İhbar ve öneri sistemleri
 • Kulüpler

Kurum içi İletişimden Kim Sorumludur?

Kurum içi iletişim organizasyonundan genel olarak insan kaynakları sorumludur. Sorumlu departmana kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler departmanı da destek vermektedir.

Kurumsal iletişim ve insan kaynakları departmanlarının ortak çalışma alanlarına baktığımızda her ikisinin de ; bilgiyi yönettiği, danışmanlık görevi yaptığı, iletişimde bulunduğu, kurum içi iletişim fonksiyonlarını yönettiği, toplam kaliteye önem verdiği ve tepe yönetim ile sürekli etkileşim içinde olduğu sonucu ortaya çıkar.