Kategori

Kurumsal İletişim

Kurumsal İletişim; medya ilişkileri, halkla ilişkiler, itibar yönetimi, iç ve dış iletişim gibi farklı uzmanlık alanlarındaki disiplinlerde yapılan çalışmaları denetlemekten ve koordine etmekten sorumlu olan bir yönetim işlevi olarak tanımlanmaktadır.

Kurumda geçen tüm iletişimleri bir bütün olarak görmek ve değerlendirmektedir.Kurumsal iletişim, kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması için oluşturulmuş iletişim faaliyetidir. Kurumun bağlı olduğu gruplarla ilişkileri düzenlemek üzere iç ve dış iletişim yöntemlerini kurumsal amaç doğrultusunda etkin bir biçimde kullanabilen yönetimsel araçlardan biridir.

Toplumun ve çalışanların kurum hakkındaki tutumlarını etkilemek ve değiştirmek amacıyla iç ve dış paydaşlara yönelik olup kurum hakkında bir izlenim oluşturmak amacıyla paydaşlara yönelik tüm içsel ve dışsal iletişimlerin yönetilmesini ve planlanması faaliyetlerini içermektedir.

Kurumsal iletişim yönetimi, geri bildirimlerin değerlendirilmesi ve krizlerin gerçekleşmeden önce tespit edilmesini öngören yönetimsel bir işlevdir.Kurumu etkiyebilecek problemler, ihtiyaçlar ve kuruma karşı tepkiler hakkında kurum yönetimini haberdar etmektedir.

Kurumsal İletişim

Kurumsal Blog Kurumlar İçin Önemli Midir?

Kullanıcıların gün içinde zamanının büyük bir kısmını çevrimiçi mecralarda geçirmesi ve kişiler arası iletişimde gücünü kanıtlayan blogların öneminin artması, kurumların kurumsal bloglara yönelmesine neden olmuştur. Kurumsal bloglar; müşterilere, hedef pazara, bilgi ve deneyim aktarması, bloglara yatırım yapılmasını sağlamış ve profesyonel…

Devamını oku
Kurumsal İletişim

Kurumsal İletişim Bölümü’nün Görevleri Nelerdir?

Kurumsal iletişim departmanı, bir şirketin işleyişinde önemli bir rol oynamaktadır. Medya röportajlarının hazırlanmasına, yatırımcılara ve çalışanlara ulaştırılacak mesajlar geliştirmelerine yardımcı olur ve şirketleri paydaşları ile iletişimin en üst seviyesinde tutmaları için yeni girişimler önerir. Medya ilişkileri çalışmaları, haber bültenlerinin yazılması…

Devamını oku
Kurumsal İletişim

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Nedir?

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), kurumun ve toplumla ilgili grupların ekonomik faaliyetlerin sosyal ve çevresel etkilerine yönelik iletişim süreci olarak tanımlanır. Kurumların uzun dönemli stratejik çıkarlarıdır. Yasal sorumluluğun ve diğer kurum faaliyetlerinin negatif etkilerinin ortaya çıkaracağı riskleri azaltır. Kurumların marka imajı ve…

Devamını oku
Kurumsal İletişim

Kurumsal Kimlik Nasıl Oluşturulur?

Kurumların, rekabet ortamında yerlerini alabilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmelerinin tek koşulu farklılıklarını gösterebilmeleridir.Bu farklılığın yaratılmasında da kurumların kurum kimlikleri rol oynamaktadır.Çünkü;bir kurumun felsefesini, değerlerini ve kültürünü açıklayarak diğer kurumlardan ayrılmasını sağlar. Kurumsal Kimlik, bir kurumun temel gerekliliğidir. Logo, antetli kağıt ve…

Devamını oku