Kategori

İçerik Pazarlama

İçerik Pazarlama, Tanımlanmış bir kitleyi çekmek ve elde tutmak için değerli, ilgili ve tutarlı içerik oluşturmaya ve paylaşmaya odaklanmış stratejik bir pazarlama yaklaşımıdır.