Kategori

Pazarlama İletişimi

Pazarlama iletişimi (Marketing communications Marcom), ürün ve hizmetleriyle ilişkide bulunduğu ve bulunacağı kesimlere neler vadettiği, neler sağlayabileceğini anlatmasını sağlayacak iletişim çabalarının tümüdür. Tüketici ve potansiyel tüketicilerin deneyim alanlarının analiz edilerek, onların satın alma kararını etkileyecek mesajların kurgulanmasını ifade eder.Kurumlar pazar amaçlarını gerçekleştirebilmek için satış tutundurma, kişisel satış , hakla ilişkiler ve reklamlı pazar stratejileri yaratmak amacıyla bütünleşik olarak kullanır.

Bütünleşik pazarlama iletişim yaklaşımı, iletişim unsurlarının tümünün bir bütün olarak ele alınmasını ön görür.Pazarlama karması elemanları ile ürün ya da hizmetlere yönelik gönderilen mesajlar, marka bilinirliği ve  marka imajı yaratmayı amaçlamaktadır.