Kategori

Kurumsal İletişim

Kurumsal İletişim; medya ilişkileri, halkla ilişkiler, kurumsal itibarı, iç ve dış iletişim gibi farklı uzmanlık alanlarındaki disiplinlerde yapılan çalışmaları denetlemekten ve koordine etmekten sorumlu olan bir yönetim işlevi olarak tanımlanmaktadır.

Kurumda geçen tüm iletişimleri bir bütün olarak görmek ve değerlendirmektedir.Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması için oluşturulmuş iletişim faaliyetidir. Bağlı olduğu gruplarla ilişkileri düzenlemek üzere iç ve dış iletişim yöntemlerini kurumsal amaç doğrultusunda etkili bir iletişim kullanabilen yönetimsel araçlardan biridir.

Toplumun ve çalışanların kurum hakkındaki tutumlarını etkilemek ve değiştirmek amacıyla tüm paydaşlara yönelik olup kurum hakkında bir izlenim oluşturmak amacıyla paydaşlara yönelik iletişimlerin yönetilmesini ve planlanması faaliyetlerini içermektedir.

Sorumluluk alanları :

 • Markanın arkasındaki kurumu ayrıntılarıyla anlatmak,
 • Kurum kimliği ve marka özellikleri arasındaki uyumsuzlukları minimum seviyeye indirecek girişimlerde bulunmak,
 • İletişim alanında kimin hangi görevi üstleneceğini belirmek,
 • İletişimle ilgili konularda karar vermeyi kolaylaştıracak etkili prosedürleri formüle etmek ve uygulamak,
 • Kurumun hedef kitleler tarafından girişimlerini harekete geçirmek,
 • Tüm iletişimlerinin tutarlı bir şekilde yönetilmesi, kurum içinde bilgi akışının sağlanması.

Kurumsal iletişim yönetimi, geri bildirimlerin değerlendirilmesi ve krizlerin gerçekleşmeden önce tespit edilmesini öngören yönetimsel bir işlevdir.Kurumu etkileyebilecek problemler, ihtiyaçlar ve kuruma karşı tepkiler hakkında kurum yönetimini haberdar etmektedir.

Kurumsal İletişimin Alt Başlıkları

 1. Yönetimsel İletişim / Yönetim İletişimi

Yönetimsel iletişim , şirketin yönetimi tarafından içe ve dışa yönelik yapılan stratejileri, planları, çalışanların istihdamları gibi konuları kapsamaktadır.

 • Yönetim tarafından kurum vizyonun oluşturulması
 • Çalışanları motive etme, yetkilendirme
 • Çalışanların kurum içinde kimliğini güçlendirmesi
 • İşletme liderine güven yaratması
 1. Örgütsel İletişim

Örgütsel iletişim, öğütün amaçları doğrultusunda yapılan karşılıklı bir iletişimdir.

 • Örgüt ilişkilerinin uzun dönemli bir perspektifi olmalıdır.
 • İletişim resmi bir uslubla yapılmalıdır.
 • Yönetimin gönderdiği mesajı işgörene anlatılması amaçlanır.
 • İletişim çift yönlüdür.
 • Örgüt çalışanlarının örgütsel konularda tartışmaya katılması ve aktif olması sağlanır.
 • Kuruma ya da örgüte ait olma hissi hedeflenen yöne doğru motivasyonu artırır.
  1. Pazarlama İletişimi

Pazarlama iletişimi, hedef pazarda müşterilerin dikkatini çekmek ve fark yaratmak için yapılan iletişim çalışmalarıdır.

 • Yüksek değerli müşterilerle, güvene dayalı ilişkiler kurmak amaçlanır.
 • Müşterilere ürün ya da hizmet ile ilgili ilgi yaratmak,
 • Müşterilerin ürünle ilgili daha fazla bilgiye sahip olması,

Kurumsal İletişimin Kapsadığı Konular

 • Kurumsal kitleyi hedef almaktadır.
 • Resmi ve resmi olmayan iletişim kanallarında bulunan tüm mesajları kapsamaktadır.
 • Kurumda gerçekleşen tüm iletişimleri bir bütün olarak görmekte ve değerlendirmektedir.
 • Çalışanların motivasyonlu ve birbiriyle uyum içinde çalışmaları için ortam hazırlar.
 • Doğru bilgin tüm paydaşlar tarafından ulaşılmasını sağlar, yanlış bilgi ve dedikoduların önüne geçer.
 • Tüm çalışan ve paydaş gruplara kurum kültürünü aşılar.
 • Yönetim tarafından belirlenen kurumsal amaç ve hedeflerin yönetilmesini sağlar.
kurum-imajı-nedir
Kurumsal İletişim

Kurum ve Marka İmajı Nedir?

Kurum imajı, bir şirketin dışarıdan nasıl algılandığının ifade edilmesidir. Kurum imajında amaç; ürün veya hizmeti satın almadan önce tüketicinin zihninde iz bırakmaktır. Gündelik yaşamımızda binlerce marka ve marka mesajına maruz bırakılmak, her geçen ürün çeşitliğinin artması, tüketicinin artık karar verme…

Devamını oku
Kurumsal İletişim

Kurumsal İletişimdeki Eğilimler Nelerdir?

Kurumların iletişim kurma şekli, yıllar geçtikçe değişmiş, iletişim kurumların hayatta kalabilmeleri için stratejik bir yapıya dönüşmüştür. 1970’li yıllarda, sığ bir iletişimin yapıldığı, kurumların ürün veya hizmetleriyle alakalı bilgilerin, kurumsal kararların belli gruplara aktarıldığı, etkileşimin olmadığı , tek yönlü bir yapı…

Devamını oku
paydas iletisimi
Kurumsal İletişim

Paydaş İletişimi Nedir?

Kurum paydaşlarının tespit edilip, sahip oldukları ilgi alanları ve pay ilişkilerine göre kategorize edilerek, gerçekleştirilen iletişim sürecine paydaş iletişimi denilmektedir. Paydaş iletişimi, paydaşların kim oldukları, ne düşündükleri, ne düzeyde etkiye sahip oldukları, kendileriyle nasıl ilişki kurulacağı, nasıl bilgilendirilecekleri, kurulan iletişimin…

Devamını oku
Kurumsal İletişim

Kurum İçi İletişim Nedir?

Kurum içi iletişim doğru ve planlı uygulandığında, çalışanların sadakatini, işlerine gösterdiği özeni ve performansı arttırdığı bir gerçektir. Kurum çalışanları sadece emir uygulamakla görevli değildir. Becerilerini, yeteneklerini ve hatta kendilerini ifade edecek imkanlar sunulmalıdır. Çalışanlara aitlik hissi verilmeli, kurum hakkında gelişmelerden…

Devamını oku
kurumsal-iletisim-stratejisi
Kurumsal İletişim

Kurumsal İletişim Stratejisi Nasıl Hazırlanır?

Kurumsal iletişim stratejisi oluşturulması için öncelikle kurum felsefesi ve kurumsal vizyonun ortaya konulması gerekir. İletişim stratejisi doğrudan genel iş stratejilerine ve hedeflerinize bağlı olmalı, yeni hedefler tanımlandığında, bu değişikliklerin etkili ve doğru bir şekilde iletilmesi gerekmektedir. Paydaşlarla doğru iletişim kurulduğunda,…

Devamını oku
Kurumsal İletişim

Kurumsal İletişim Fonksiyonları Nelerdir?

Kurumsal iletişim fonksiyonlarını, pazarlama iletişiminden halkla ilişkilere, medya ilişkilerinden itibar yönetimine kadar çeşitlendirirken, bazıları fonksiyonlar arasına yönetim iletişimi gibi fonksiyonlarda dahil eder. Kurumsal iletişimin fonksiyonları şu alt başlıklardan oluşur: Kimlik, imaj, itibar Kurumsal reklamcılık ve savunuculuk Medya ilişkileri Pazarlama iletişimi…

Devamını oku
Kurumsal İletişim

Kurumsal Blog Kurumlar İçin Önemli Midir?

Kullanıcıların gün içinde zamanının büyük bir kısmını çevrimiçi mecralarda geçirmesi ve kişiler arası iletişimde gücünü kanıtlayan blogların öneminin artması, kurumların kurumsal bloglara yönelmesine neden olmuştur. Kurumsal bloglar; müşterilere, hedef pazara, bilgi ve deneyim aktarması, bloglara yatırım yapılmasını sağlamış ve profesyonel…

Devamını oku