Kategori

Kurumsal İletişim

Kategori

Kurumsal İletişim; medya ilişkileri, halkla ilişkiler, itibar yönetimi, iç ve dış iletişim gibi farklı uzmanlık alanlarındaki disiplinlerde yapılan çalışmaları denetlemekten ve koordine etmekten sorumlu olan bir yönetim işlevi olarak tanımlanmaktadır.

Kurumda geçen tüm iletişimleri bir bütün olarak görmek ve değerlendirmektedir.Kurumsal iletişim, kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması için oluşturulmuş iletişim faaliyetidir. Kurumun bağlı olduğu gruplarla ilişkileri düzenlemek üzere iç ve dış iletişim yöntemlerini kurumsal amaç doğrultusunda etkin bir biçimde kullanabilen yönetimsel araçlardan biridir.

Toplumun ve çalışanların kurum hakkındaki tutumlarını etkilemek ve değiştirmek amacıyla iç ve dış paydaşlara yönelik olup kurum hakkında bir izlenim oluşturmak amacıyla paydaşlara yönelik tüm içsel ve dışsal iletişimlerin yönetilmesini ve planlanması faaliyetlerini içermektedir.

Kurumsal iletişim yönetimi, geri bildirimlerin değerlendirilmesi ve krizlerin gerçekleşmeden önce tespit edilmesini öngören yönetimsel bir işlevdir.Kurumu etkiyebilecek problemler, ihtiyaçlar ve kuruma karşı tepkiler hakkında kurum yönetimini haberdar etmektedir.