Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişim, kurumun kültürünü, kimliğini, imajını ve itibarının oluşturulduğu paydaş anlayışına ilişkin süreç olarak tanımlanmaktadır.

Kurumlarda yönetim fonksiyonlarının (planlama,örgütleme, denetim vb.) işleyişi, kurumun dış çevresinden alınan çeşitli girdilerin (bilgi, işgücü teknoloji vb.) elde edilmesi kurumsal iletişimin işlerliği ile sağlanabilmektedir.Kurum içi ve kurum dışı iletişimi kapsaması farklı kitlelere yönelik farklı yöntemler geliştirmesini zorunlu kılmaktadır.Bu durumda hedef kitlelerin kimler oldukları ve beklentileri, kurum üzerindeki pozitif ve negatif etkileri ve bunlar doğrultusunda farklı kitlelere hangi yöntemlerle ulaşabileceği gibi konular önem arz etmektedir.